Museum Embassy of the Free Mind

Omschrijving

De Embassy of the Free Mind is een museumbibliotheek in een monumentaal pand uit 1622 op de Keizergracht 123 in Amsterdam. Het is een platform voor het vrije denken, geïnspireerd op het gedachtegoed van de Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie. Deze collectie van hermetische geschriften is UNESCO Memory of the World erfgoed! Je vindt er prachtige prenten uit boeken en geschriften van vrijdenkers die soms wel 2000 jaar oud zijn. Naast hermetische geschriften bevat de collectie boeken over bijvoorbeeld Taoïsme, Boeddhisme en Soefisme. Er bevindt zich tevens een grote collectie van psycholoog Carl Gustav Jung.

Het museum heeft als missie om eeuwenoude wijsheden inzichtelijk te maken, met als doel om mensen meer zingeving, verbondenheid en balans te bieden in hun leven  Wees welkom! Ook het pand ‘Het Huis met de Hoofden’ heeft een rijke geschiedenis met bijzondere bewoners gehad zoals onder andere Jan Amos Comenius, die het onderwijsstelsel heeft herschreven zodat meisjes ook naar school konden gaan. Er is ook een café en een grote tuin aanwezig.

Vrijdenken is het vermogen om eigen gedachten en ideeën te formuleren, autonoom, onbegrensd, ongedwongen en ongeacht religie, cultuur of leeftijd.

Wat is de hermetische filosofie?

De hermetische filosofie is ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan in Egypte, om tenslotte weer op te duiken in de Italiaanse renaissance en is in het heden weer terug te vinden in de collectie (van meer dan 20.000 boeken) bij de Embassy of the Free Mind. De wijsheden die uit filosofie zijn voortgevloeid worden steeds breder omarmt door vooraanstaande wetenschappers. Aan de hand van allerlei voorbeelden uit onder andere de natuurkunde, de psychologie en de filosofie kunnen jongeren kennis maken met de hermetische filosofie.

De wijsheden uit deze filosofische stroming zijn op zowel materieel, spiritueel en psychologisch vlak van toepassing. In de vele hermetische teksten zijn overeenkomsten gevonden, waaruit de hermetische principes zijn geformuleerd. Enkele hiervan zijn:

 • Het principe van Oorzaak en Gevolg: Iedere oorzaak heeft een gevolg en vice versa. Dit is terug te zien in de natuur, maar ook op andere gebieden. Zo kun je je als mens zowel mentaal als maatschappelijk ontwikkelen tot veroorzaker in plaats van enkel onderhevig te zijn aan gevolgen.
 • Het principe van Samenwerking: Zoals Eberhard van der Laan ooit zei: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ieder mens, ieder atoom, is anders. Doordat verschillende mensen met elkaar in aanraking komen en elkaars verschillen accepteren kan er worden toegewerkt naar meer verbondenheid en een betere wereld.
 • Het principe van Overeenkomst: Alles is met elkaar verbonden. De moderne natuurkunde onderstreept dit. Op microniveau staan de kleinste deeltjes van materie met elkaar in verbinding.
 • Het principe van Polariteit: Door de ‘botsing’ van tegenpolen ontstaat een ‘gezonde’ balans. Er is vaak eerst ‘chaos’ nodig voordat er balans plaatsvindt. Dit geldt zowel op mentaal als op materieel niveau.

Wat is er te doen?

Voor de Basisschool

Kerndoelen

 • 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
  henzelf en anderen.
 • 38: De leerlingen  leren respectvol om te gaan met met diversiteit binnen de samenleving.
 • 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • 40-46: De leerlingen leren over natuur, planten en kosmos.
 • 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er
  gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Aanbod

Op de woensdagen worden er workshops georganiseerd waarin kinderen van 4-8 jaar op een creatieve manier zelfstandig leren nadenken. We betrekken altijd de tuin & de natuur en we eindigen altijd met een creatieve bezigheid. We hebben een spel/speurtocht gemaakt speciaal voor leraren & kinderen om op een speelse manier elkaar & ons gedachtengoed  te ontdekken.

Meer informatie over onze kinderworkshops vind u hier:

 

Voortgezet Onderwijs

Kerndoelen

 • 6: De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 • 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 • 35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
 • 51. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.
 • 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Aanbod

Workshop Film & filosofie

In samenwerking met Jetset voor filmonderwijs.

Aan de hand van allerlei voorbeelden uit onder andere de natuurkunde, de psychologie en de filosofie maken jongeren kennis met de hermetische filosofie. Ze verkennen verkennen de hermetische principes zoals o.a. ‘oorzaak en gevolg’, ‘alles verandert, vernieuwt zich’, en ‘de kracht van samenwerking’. Zo krijgen leerlingen een idee wat de principes inhouden. Daarna gaan ze zelf aan de slag om een filmpje te maken over één van de principes. Filmtechnieken worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Er worden voor het filmen van elk principe suggesties gedaan. Welke techniek past goed bij welk principe? Door de zelfgemaakte films verbinden leerlingen nieuwe inzichten aan een ervaring!

Hoe werken de leerlingen? 
De leerlingen kiezen een hermetisch principe en werken in groepjes van 3 leerlingen samen met dezelfde keuze. Leerlingen maken in één dagdeel (3,5 – 4 uur) een animatiefilm met de app: stop motion studio.
Deze app is gratis verkrijgbaar voor Android en Iphone. Er wordt gefilmd met de eigen mobiel. Indien nodig kunnen er ipads worden gehuurd.

 • Max. 30. leerlingen per workshop.
 • Workshop is geschikt voor bovenbouw leerlingen van Mavo, Havo en VWO.
 • De workshop wordt aangeboden in de Embassy of the free mind of op school.

 

Voor iedereen

In ons museum laten we 200 afbeeldingen uit de collectie tot de verbeelding spreken. Ze vertellen allemaal een verhaal dat je zelf kunt ontdekken. Je kunt ook een audiotour volgen, de schatten uit onze collectie bewonderen in de Kleine Sael, een lunchconcert beluisteren in de Grote Sael of je aanmelden voor een rondleiding over het huis. Je kunt de collectie, de boeken in de leeszaal en lounge bestuderen of onder het genot van een kopje koffie een plekje te vinden in het café of in de grote tuin. Thuis kun je ook genieten van het levendige online programma van lezingen en cursussen.

Amsterdam en het vrije denken

Hoe komt het toch dat men Amsterdam ook nu over de hele wereld associeert met vrijheid? Vrijheid zit in het DNA van onze stad. En vrijheid is feitelijk waar ieder mens naar verlangt. Mensen hebben altijd al gezocht naar waarheid en vrijheid: naar het waarom van alles. Vrijheid bestaat echter niet zonder wijsheid. Wijsheid overstijgt fenomenen als waarheid-op-gezag, bijgeloof, vooroordelen en fundamentalisme. Wijsheid verbindt alles en iedereen en schept vrijheid. Amsterdam staat sinds de 17e-eeuw bekend om zijn vrijheid van religie, individuele vrijheid en vrijheid van drukpers. Boeken waren wat het internet nu is, ze verspreidden kennis en verbonden mensen.

Huis met de Hoofden

De Embassy of the Free Mind is gevestigd in het unieke 17e eeuws stadspaleis het Huis met de Hoofden. Dit rijksmonument is in 1622 ontworpen door Hendrick de Keyser. Op de voorgevel prijken 6 hoofden. Zij verbeelden de Romeinse goden Apollo, Ceres, Mercurius, Minerva, Bacchus en Diana.

Website:
http://www.embassyofthefreemind.com

Contactpersoon:
Embassy of the Free Mind

E-mailadres:
jvanderwel@efm.amsterdam

Telefoonnummer:
06-27276704

Groep:
Klas 3, Klas 4, Groep 1-2, Klas 5, Groep 3, Klas 6, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Klas 1, Klas 2

Locatie:
Op school, Amsterdam Centrum

Discipline:
Theater/Drama, Museum, Erfgoed, Film/Fotografie/Animatie, Beeldend, Letteren/Creatieve taal, Nieuwe media/Digitale kunst, Multidisciplinair

Schooltype:
mbo, Po, Vmbo, Havo, Vwo

Thema:
Samenleven, Techniek, onderzoek en wetenschap, Digitale media, Geschiedenis, Natuur, Religie