Over Mocca

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van inclusief en meerstemming cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

De Cultuurbus Amsterdam van Mocca vervoert jaarlijks ruim 55.000 leerlingen en 10.000 ouders en begeleiders naar podia en musea.

Voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie is Mocca penvoerder in Amsterdam en is er een financiële impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten.

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.

Voor meer informatie over Mocca Amsterdam, ga naar onze website: www.mocca.amsterdam.

Wil je weten wat Mocca voor jou als Cultuuraanbieder verder kan betekenen? Ga naar de volgende pagina voor een overzicht: www.mocca.amsterdam/cultuuraanbieders