De Rode Loper op School

Omschrijving

KUNST DICHTBIJ – Maken, Meemaken, Betekenis geven

De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie.

Het sluit aan op het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en omvat doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8 in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek, film, fotografie, taalkunst, dans, theater en drama.

Kunstdisciplines en kerndoelen ontmoeten elkaar, doordat verbindingen gelegd worden tussen de kunsten en het onderwijscurriculum. Van kennismaken en inspireren naar onderzoeken en verdiepen. De lessen gaan uit van inclusiviteit en diversiteit van de deelnemers.

Het aanbod van De Rode Loper op School karakteriseert zich als: aantrekkelijk, verrassend, prikkelend en kwalitatief en hoogwaardig. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in acht disciplines. Onze programma’ s doen een beroep op het ontwikkelen van ’21th Century Skills’.

Cultuureducatie daagt uit. Kunst is een krachtig middel om te leren!

Website:
https://www.derodeloperopschool.nl/

Contactpersoon:
De Rode Loper op School

E-mailadres:
info@derodeloperopschool.nl

Telefoonnummer:
020 6930103

Groep:
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Locatie:
Op school, Amsterdam Oost

Discipline:
Theater/Drama, Museum, Erfgoed, Muziek, Dans, Film/Fotografie/Animatie, Beeldend, Letteren/Creatieve taal, Nieuwe media/Digitale kunst, Multidisciplinair

Schooltype:
Po, So

Thema:
Kinderboekenweek, Maakonderwijs, Techniek, onderzoek en wetenschap