Algemene voorwaarden

Mocca Amsterdam, gevestigd aan Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mocca Amsterdam
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
+31206209567

1. Wie zijn we?

Wij zijn Mocca, een expertisecentrum voor cultuureducatie, gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. We hebben ons kantoor op de Baarsjesweg 224, 1058AA in AmsterdamWe bieden begeleiding, bijeenkomsten, publicaties en andere diensten op het gebied van cultuureducatie. Dit doen wij aan scholen, culturele instellingen, ouders en andere belanghebbenden. Mocca is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met deze programma’s. U kunt contact met ons opnemen als u een beroep wilt doen op uw rechten, zoals uw recht op inzage, rectificatie, het verwijderen van uw gegevens, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid of intrekking van uw toestemming, of bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wat voor soorten gegevens hebben we?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens informatie verzamelen en verwerken:
a. Naam en overige identiteitsgegevens.
We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, geslacht en geboortedatum.
b. Uw contactgegevens.
Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten of dat van uw werkgever. Als u zich voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijk account aanmaakt, kunnen we ook uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult.
c. Informatie over uw aanmeldingen en aankopen.
Als u zich aanmeld voor een gratis of een betaalde activiteiten dan verwerken wij uw aanmeldinformatie. Deze informatie kan gegevens over de bijeenkomst, de prijzen en de datum van uw aanmelding zijn.
d. Onze communicatie met u.
Als u ons een e-mail stuurt of via sociale media contact maakt dan registreren wij uw communicatie met ons. We registreren ook uw communicatievoorkeuren. Als u zich bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor één van onze nieuwsbrieven of ervoor kiest onze aanmelding gerelateerde communicatie te ontvangen (zoals bevestigingen) of als u ons belt, dan leggen onze kantoormedewerkers uw vragen of klachten vast in onze database.
e. Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites, sociale media en andere digitale media gebruikt.
Wanneer u onze websites bezoekt of een van onze sociale media gebruikt, dan kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en doorverwijzende website vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt of onze andere media gebruikt. We kunnen een automatische melding krijgen als u onze e-mails opent of in zo’n e-mail op een link klikt.
f. Informatie over sociale media.
Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met een social media-account inlogt op onze diensten, kunnen wij uw social media-profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen vindt u op de website en in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk.
g. Informatie die u met ons wilt delen.
U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaats op Facebook, of een klantenonderzoek invult.

3. Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:
a. We verzamelen gegeven die u aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, één online account creëert,  contact opneemt met onze kantoormedewerkers, zich inschrijft voor onze e-mails of nieuwsbrieven, zich registreert voor één van onze evenementen of deelneemt aan een evenement.
b. Wanneer u onze website of social media gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.
c. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.
d. We verzamelen gegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en activiteiten.

4. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:
a. Om onze diensten aan u te leveren. Om uw aanmeldingen te kunnen afhandelen of afspraken voor adviesgesprekken na te komen, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verzamelen. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere identificerende informatie nodig om aanmelding te kunnen verwerken. Om u te informeren over wijzigingen hebben we uw contactgegevens nodig. Om u te adviseren gebruiken we uw gegevens om contact met u te leggen en te onderhouden.
b. Voor statistisch onderzoek. We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en sociale media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze gebruikers.
c. Om u informatie en nieuwsbrieven te sturen op basis van uw interesses. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Als u aan een activiteit heeft deelgenomen, sturen we informatie gerelateerde activiteiten tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld. We verwerken uw persoonsgegevens zoals in deze alinea staat beschreven voor ons gerechtvaardigde belang om u relevante informatie te kunnen bieden.
Aan- en afmelden, uitschrijven en het recht op bezwaar. We sturen alleen e-mails en nieuwsbrieven indien u zich hiervoor vooraf heeft aangemeld. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails en nieuwsbrieven door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen. Als u zich afmeldt, ontvangt u nog steeds onze aanmeldingsgerelateerde e-mails.

5. Mocca hanteert een lijst met namen van deelnemers die zich voor een bijeenkomst hebben aangemeld.

a. Om de orde en veiligheid bij bijeenkomsten mogelijk te maken.
b. Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
c. We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
d. We kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en aanmeldingen te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om:
– U diensten en relevante informatie te bieden
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden
– Indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of op basis van uw toestemming.
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen. U kunt ook contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Indien u de persoonsgegevens niet wilt verstrekken die we nodig hebben voor het onderhouden van contact of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren waar u een beroep op kunt doen.

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mocca Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mocca Amsterdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mocca Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Mocca Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

8. Krijgen derden toegang?

Wij geven toegang tot uw persoonsgegevens en delen deze met derden voor de volgende doeleinden. Voor het faciliteren van uw aanmeldingen. Om uw reserveringen af te handelen en deelname aan activiteiten mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens soms delen met andere instellingen die bij uw activiteit betrokken zijn.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen voor statistisch onderzoek in opdracht van de overheid.
Om de orde en veiligheid aan bijeenkomsten te garanderen.
b. Overheidsinstanties. We kunnen ook door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.
c. Websites van derden. Onze websites en sociale media bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites sociale media. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Mocca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mocca Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mocca Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mocca-amsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mocca Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mocca-amsterdam.nl

12. Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden?

Dit privacybeleid is ingegaan op 24 mei 2018. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden.We informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden.

13. Foto’s en videoregistratie

Tijdens Mocca events kunt u gefotografeerd of gefilmd worden. De gemaakte foto’s kunnen wij gebruiken in het natraject voor verslaggeving of ter promotie van deze en vergelijkbare Mocca-bijeenkomsten op onze website, nieuwsbrief, social media-kanalen en jaarverslagen/rapporten. Wanneer u niet op de foto vastgelegd wil worden kunt u dit aangeven bij een Mocca-medewerker, liefst bij aanvang van het evenement.

14. Uploaden van beeldmateriaal

De foto moet rechtenvrij gebruikt kunnen worden en maakt geen inbreuk op copyright. Mocca is niet aansprakelijk voor eventuele copyright claims. Copyrightclaims zullen op de aanbieder worden verhaald.