Noordje

Omschrijving

Noordje is een derde plek naast thuis en school waar je de magie van beeld en taal ontdekt en jezelf durft te laten zien.

Bij Noordje maken kinderen en jongeren van 6-16 jaar kennis met kunst en cultuur en ontwikkelen ze hun creativiteit, om hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten, en te leren samenwerken. Ook gebruikt Noordje kunst en cultuur als basis om de taalvaardigheid te verbeteren. Hiermee vergroten zij hun kansen om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Noordje richt zich met name op de kinderen en jongeren die van huis niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen, en die vanuit hun achtergrond vaak een taal- en leerachterstand hebben.

We geven de kinderen en jongeren één op één aandacht en inspireren hen met kunst en taal. Hierbij werken we volgens het adagium van Noordje: Zien, Doen en Laten Zien. We laten ze eigen werk creëren, om dat vervolgens te exposeren en te publiceren. Het ontwikkelen van talent, creativiteit en taalvaardigheid leidt tot grote leersprongen en legt een stevige basis voor de toekomst van deze jonge mensen. Daar maken we ons sterk voor.

Website:
https://noordje.nl/aanbod/

Contactpersoon:
Noordje

E-mailadres:
tess@noordje.nl

Telefoonnummer:
020 6328236

Groep:
Klas 5, Klas 6, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Klas 1, Klas 2, Klas 3, Klas 4

Locatie:
Op school, Amsterdam Noord

Discipline:
Museum, Erfgoed, Muziek, Film/Fotografie/Animatie, Beeldend, Letteren/Creatieve taal, Multidisciplinair

Schooltype:
Po, So, Vso, Praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Vwo

Thema:
Taal