Future Me

Omschrijving

Future Me
Een ontdekkingsreis naar wie je bent en wie je wilt worden

Toekomstbewustzijn in het Voortgezet Onderwijs

Future Me is onderwijsvernieuwing waarin leerlingen samen met kunstenaars hun gewenste toekomst ontdekken en leren hoe zij krachtig en bewust hun talenten kunnen inzetten om daar te komen. Onder begeleiding van een kunstenaar en hun docent, gaan de leerlingen aan de slag met vragen als: wie ben ik? Waar droom ik van? Wat kan ik goed? Waar wil ik heen? En wie of wat kan mij daar bij helpen?

Een brug naar de samenleving

De kracht van een Future Me lesprogramma ligt in de unieke samenwerking tussen leerlingen, docenten en kunstenaars. Omdat de kunstenaars met één been in hun eigen kunstpraktijk staan en met het andere been binnen de school treden, vormen zij voor de leerlingen een belangrijke brug tussen de school en de samenleving. Leerlingen reageren positief op de kunstenaar en komen via hen in aanraking met andere voorbeelden van leven en werken. Dit verbreedt hun horizon van mogelijkheden.

Basisvaardigheden en talentontwikkeling

Via verschillende kunstvormen krijgen leerlingen de mogelijkheid op een leuke, toegankelijke en uitdagende manier hun ideeën, gedachtes en wensen te uiten en hierop te reflecteren op een beeldende en zintuiglijke wijze. Daarbij ontwikkelen zij basiscompetenties als onderzoeken, creëren, samenwerken en presenteren. Op die manier leren jongeren uit te drukken wat in hen leeft. Zij ontdekken hun talent en krijgen inzicht in wat zij hun omgeving te bieden hebben en andersom.

Positief zelfbeeld en toekomstbewustzijn

Het inzicht in de wisselwerking tussen zichzelf en de omgeving geeft leerlingen een eigen regie over hun leerproces en mogelijkheden – vandaag en in de toekomst. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en vertrouwen in de buitenwereld. Zij vergroten hun toekomstbewustzijn. Dit helpt met het doorbreken van een negatief zelfbeeld en het ontwikkelen van gewenste toekomstbeelden.

Toekomstperspectief

Door hun toekomst te verbeelden leren leerlingen bewuster en krachtiger naar een door hen gewenste, positieve en reële toekomst te navigeren waarin werk, succes en geluk bij elkaar komen. In vergelijking met de huidige situatie zijn leerlingen na Future Me beter in staat een goede afweging te maken met betrekking tot de keuze voor een profiel.

 

Website:
http://www.futureme.nl

Contactpersoon:
Future Me

E-mailadres:
info@futureme.nl

Telefoonnummer:
info@futureme.nl

Groep:
Klas 1, Klas 2, Klas 3

Locatie:
Op school

Discipline:
Theater/Drama, Muziek, Dans, Film/Fotografie/Animatie, Beeldend, Letteren/Creatieve taal, Nieuwe media/Digitale kunst

Schooltype:
So, Vso, Vmbo

Thema: