Amsterdam Museum

Omschrijving

Educatie voor iedereen die zich verbonden voelt met Amsterdam

Amsterdam is altijd in beweging. Onze diverse, dynamische en eigenwijze stad verandert continu, waarbij Amsterdammers voor grote opgaven staan als de klimaatcrisis, ongelijkheid, toerisme, woningnood en welzijn. Van jonge en nieuwe Amsterdammers wordt verwacht dat ze zich verhouden tot deze uitdagingen, terwijl ze zichzelf ontdekken en ontplooien in deze grootstedelijke context.

Het Amsterdam Museum streeft in zijn onderwijsprogrammering ernaar om alle Amsterdammers, in alle stadsdelen, onderwijstypen en gemeenschappen, te stimuleren om na te denken over hun rol als Amsterdammer. Hierbij vertrekken we vanuit verschillende perspectieven en gaan we uit van de eigen mogelijkheden van leerlingen en studenten om ideeën te vormen over de toekomst van Amsterdam en haar inwoners. Iedereen verdient het om gehoord en/of gezien te worden in het Amsterdam Museum. Zowel in relatie tot de stad zelf als tot de geschiedenissen van Amsterdam. Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op ons principe van co-creatie: leerlingen en studenten dragen als ervaringsdeskundigen bij aan de verhalen en de collectie van Amsterdam.

Binnen het schoolcurriculum draagt onze onderwijsprogrammering bij aan de thema’s slavernijverleden, dekoloniaal denken, klimaatrechtvaardigheid, de geschiedenis van de zeventiende eeuw, en de domeinen kunst & cultuur en burgerschap. Kijk bij ons divers onderwijsaanbod om te zien welke programma’s wij op dit moment aanbieden.

Voor vragen kan je contact opnemen met boekingen@amsterdammuseum.nl

Website:
https://www.amsterdammuseum.nl/

Contactpersoon:
boekingen@amsterdammuseum.nl

E-mailadres:
boekingen@amsterdammuseum.nl

Telefoonnummer:
020-5231730

Groep:
Klas 3, Klas 4, Groep 1-2, Klas 5, Groep 3, Klas 6, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Klas 1, Klas 2

Locatie:
Op school, Amsterdam Centrum

Discipline:
Museum, Erfgoed

Schooltype:
Po, So, Vso, Praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Vwo

Thema:
Geschiedenis, Oorlog en vrijheid, Samenleven