Architectuurlessen

Omschrijving

Architectuurlessen stimuleert het ontwerpend denken in het onderwijs.

Met een combinatie van een enthousiaste architect voor de klas en ons ontwerpgerichte lesmateriaal maken we ontwerponderwijs toegankelijk. Architectuur is ons vakoverstijgende thema. Het achterliggende doel is om creatieve-, sociale en maakvaardigheden te ontwikkelen.

Met prikkelende opdrachten nemen we kinderen mee in het ontwerpproces van een architect. De maakvaardigheden mogen hierbij geen drempel vormen, dus helpen we met snelle oefeningen de kinderen op weg. Daarna maken ze hun eigen ontwerp binnen de kaders die het lesmateriaal biedt en bespreken we het gemaakte werk in relatie met onze eigen leefomgeving.

Voor alle leeftijden, zowel het PO als VO, hebben we ondertussen lesmateriaal en projecten ontwikkeld. Deze projecten sluiten aan op de vaardigheden en interesses van de kinderen. Daarnaast kunnen we tijdens de lessen aansluiten op thema’s, woordenschat of andere aandachtspunten die spelen binnen de klas.

Zie hier onze projecten en leerlijn voor het PO

En onze workshops en projecten voor het VO vind je hier

Uiteindelijk maken kinderen maken tijdens de lessen gave ontwerpen waar ze trots op zijn. Ze leren problemen oplossen, hun oordeel uitstellen, samenwerken en andere ontwerpende vaardigheden. Voor de leerkracht zijn de lessen een mogelijkheid om de klas te observeren tijdens een andere dynamiek.

Naast het huidige aanbod denken we altijd graag mee om iets te ontwikkelen binnen een specifiek thema of leerdoel.

Website:
https://www.architectuurlessen.nl/

Contactpersoon:
Wouter van Niel

E-mailadres:
info@architectuurlessen.nl

Telefoonnummer:
0645792996

Groep:
Klas 3, Klas 4, Groep 1-2, Klas 5, Groep 3, Klas 6, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Klas 1, Klas 2

Locatie:
Op school

Discipline:
Beeldend, Multidisciplinair

Schooltype:
mbo, Po, So, Vso, Vmbo, Havo, Vwo

Thema:
Bouwen, wonen, werken, Maakonderwijs, Samenleven, Techniek, onderzoek en wetenschap, 21st century skills education