Stichting Schoolverteller

Alle kinderen houden van verhalen! Ze houden ervan om te horen over vroeger, over toen ze klein waren, kinderen houden van sprookjes en mythen. Het luisteren naar en het zelf vertellen van verhalen is belangrijk voor kinderen.

Door het luisteren naar verhalen worden belangrijke ervaringen, kennis en wijsheid overgedragen. Door te spelen met taal verhalen en vertellen maken kinderen kennis met andere manieren van denken en andere manieren van leven.

In de Kinderboekenweek bieden wij de Verhalenkaravaan. Onze verhalenvertellers vertellen in alle klassen verhalen die aansluiten bij het thema, dit jaar ‘Bij mij thuis’. 

Stichting Schoolverteller werkt met vertellers die op deskundige en creatieve wijze in staat zijn het vertellen van verhalen in te passen in het onderwijs.

Dat doen we door zelf verhalen te vertellen, maar vooral door samen met kinderen verhalen te bedenken, te schrijven, te tekenen, te spelen en te vertellen.

Ongemerkt vergroten kinderen zo hun woordenschat, leren ze woorden die ze kennen in een andere context gebruiken, oefenen ze aandachtig luisteren, krijgen ze zicht op verhaalstructuren, werken ze samen en hebben ze plezier.

Omdat verhalen plooibaar zijn en wij veel ervaring hebben kunnen we het accent van wat we willen bereiken op verschillende doelen leggen.