de zAAk A

de zAAk A - jeugdtheAter & kinderfilosofie voor 4 t/m 14 jAAr

JeugdtheAter

Filosofische vragen en thema’s worden op toegankelijke wijze en met veel humor vertaald in een ontregelende en interactieve theaterervaring. De voorstellingen spelen in Theater De Krakeling, in de klas, in het speellokaal, de gymzaal of de aula van school of in de bibliotheek in de buurt.

Kinderfilosofie

Deze lessen hebben als doel kinderen autonoom, kritisch en constructief te laten nadenken, samen met anderen. Er staat geen filosofische theorie centraal, het draait om hun eigen gedachten. Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid, redeneer- en denkvaardigheid, identiteit en wereldbeeld, gespreksvaardigheden en filosofische gevoeligheid. De lessen kunnen incidenteel of structureel plaatsvinden en op maat worden gemaakt.