Beeldlokaal

“Kunst is geen eiland maar een vitaal onderdeel van onze maatschappij. Beeldlokaal werkt in het onderwijs en de gemeenschap"
Beeldlokaal kunsteducatie
Leerlingen groeien op in een complexe wereld die snel verandert. Beroepen van straks bestaan nu nog niet. Dat vraagt om creatieve denkkracht en flexibel onderwijs. Beeldlokaal ontwikkelt betekenisvolle lesprogramma’s met ruimte voor het individu. Ik belicht thema’s vanuit meerdere invalshoeken.

Moderne kunst leert ons dat een vaste interpretatie vooraf niet bestaat. Daarmee krijgen leerlingen de ruimte om zelf te interpreteren en een visie te vormen. Kinderen en jongeren moet je niet in hokjes willen stoppen. Laat ze zelf op zoek gaan naar hun rol in de samenleving.