Kunst-en

Kunst-en

Plezier, samenwerken, onderzoeken, experimenteren, beter leren lezen en conceptueel leren denken. Kunst-en staat voor alles wat kunst méér kan betekenen voor leerlingen. Verrassend en actueel vakoverstijgend kunstonderwijs.

We ontwerpen thematische workshops, lessen en vakoverstijgende projecten. Samen met jou en je school ontwikkelen we lessen op maat. Van praktijkonderwijs, VMBO, MBO, Havo tot VWO/Gymnasium.

Onze visie

Kunst levert een wezenlijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling en vaardigheden van (jonge) mensen. Kunstonderwijs helpt bij het vormen van een bredere blik op de samenleving. In onze visie vragen maatschappelijke kwesties om een multidisciplinaire en vakoverstijgende aanpak.

Kunsteducatie leert je mogelijkheden herkennen en gebruiken. Door het stimuleren van creatieve processen komen leerlingen vaak tot nieuwe inzichten en door samen te werken leren ze van elkaar.

Kunst-en is ontstaan uit onze gezamenlijke visie dat kunst mensen verbindt en voorbereidt op de toekomst. Met onze vakoverstijgende projecten en workshops brengen we leerlingen op een actieve manier in aanraking met maatschappelijke thema’s. We sluiten daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ons doel is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen plek binnen onze samenleving, dit doen we door het stimuleren van verbeeldingskracht en creativiteit.

Voor meer informatie over ons aanbod voor het VO klik hier.

Voor meer informatie over vakoverstijgend onderwijs klik hier.