Dancefun4kids

Dancefun4kids biedt al meer dan 25 jaar verschillende creatieve dans, yoga, spel en bewegingslessen voor kinderen van 2 tot 12 jaar op reguliere en speciale basisscholen. De lessen zijn themagericht, met gebruik van allerlei soorten muziek en materialen. Plezier in bewegen en de ontwikkeling / leefwereld van het kind staan centraal. Uitwerking en dansthema's sluiten aan op doelstellingen van de leerlijn dans en hebben vaak raakvlakken met andere vakken zoals taal, rekenen en muziek. Voor scholen kunnen projecten "op maat" worden ontwikkeld. Combinatieprojecten behoren ook tot de mogelijkheid - zoals dans en beeldend in het project "Dansende kleuren" voor de onderbouw.  Ook voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn er uitgebreide mogelijkheden!

Meer weten over mijn aanbod? Neem een kijkje op mijn site of neem contact op.