de Appel

de Appel is een kunstcentrum dat tijd en ruimte creëert voor kunstenaars en medestanders voor het stellen van essentiële vragen.

De Educatie Initiatieven van de Appel zijn vreugdevolle kunstprogramma’s die verschillende manieren van leren stimuleren door naar het hele lichaam te luisteren. Bestaande vaardigheden, kennissen en ervaringen van kinderen en jongeren die vaak niet zichtbaar of ondergewaardeerd zijn in de samenleving geven we tijd en ruimte. Samen leren we hoe we ons 'anders' kunnen verhouden tot de structuren van de samenleving. Samen met kunstenaars en via artistieke processen leren we op andere manieren 'wijs' te zijn. Zodat we zelf kunnen bepalen hoe we nieuwe structuren kunnen maken, welke verhalen we willen vertellen en welke gemeenschappen we willen vormen.

Met ons Kunstklassen programma kunnen scholen hedendaagse kunstobjecten uit het archief van de Appel direct in hun klaslokalen plaatsen. De leerkrachten en leerlingen kiezen samen een kunstwerk uit en gaan samen met kunstenaars aan de slag om de kunstwerken te ontdekken via verschillende workshops. Met ons Sound Gestures programma onderzoeken we met de leerlingen en kunstenaars geluid door te kijken, voelen en bewegen. De Appel's Kunstjongeren nemen zelf hun leerproces in handen om een eigen tentoonstelling te maken en presenteren.