Creatief werklandgoed Het Domijn

Het Domijn wordt bevolkt door een veertigtal leden, die allen creatieve beroepen uitoefenen: zowel autonome als toegepaste en uitvoerende kunsten, als ambachten en ondersteuning van die gevarieerde disciplines. Een aantal van hen is ook werkzaam als docent in het middelbaar en hoger (beroeps-)onderwijs.

Kinderen, tieners en jongeren kunnen in schoolverband op Het Domijn zien en beleven hoe beeldende kunst, fotografie, nieuwe media-, techniek-, en robotica-toepassingen, theater, muziek, literatuur, decorbouw, meubeldesign, metaalbewerking, architectuur er in de ontwerp-praktijk uitziet. Zij kunnen kunst mee-maken in het domein van de kunstenaar. Ook kunnen leerlingen gericht en onder begeleiding onderzoek doen op Het Domijn, ter oriëntatie op het creatieve werkveld.

Dit alles kan de vorm hebben van:

  • Een projectdag die start met een rondleiding over Het Domijn, aansluitend een workshop en ten slotte de presentatie van het eindresultaat.
  • Een serie workshops in verschillende disciplines die (qua techniek of thema) in het verlengde liggen van de schoollessen. Denk hierbij aan cutting edge technologieën, of juist aan oude ambachten. Maar ook bijvoorbeeld aan cross-overs van beeldende kunst, performance, muziek en nieuwe media.
  • Een verdiepend project waarbij Het Domijn in samenwerking met de school of een aantal scholen samen, een thema vormgeeft.