Holland Festival

Educatie 

Verdieping, ontmoeting en meedoen zijn de uitganspunten van het educatieaanbod van het Holland Festival. Op basis van onze jaarlijkse programmering, organiseren we diverse educatie activiteiten voor middelbare scholen en MBO opleidingen, die vaak verder gaan dan een voorstellingsbezoek.  

Heeft u met uw opleiding, school, of klas interesse om een verdiepende samenwerking aan te gaan met het Holland Festival? Of wilt u een specifieke voorstelling komen bezoeken? Neem dan contact op met onze medewerker educatie: naomi.jansen@hollandfestival.nl 

Middelbare scholen 

Voor middelbare scholen sluit het aanbod van het Holland Festival goed aan bij vakken als kunst, drama of CKV. Onze ambitie is om leerlingen kennis te laten maken met grote, internationale producties en makers, en zich te laten inspireren door de actuele thema's, werkwijzen en vernieuwende uitingsvormen. We focussen ons elk jaar op een aantal specifieke voorstellingen, waar we verdiepende en creatieve workshops of lesprogramma's voor ontwikkelen. Hierbij gaan de leerlingen vooral snel zelf aan de slag, om ze zo al makend te betrekken bij wat de voorstelling voor henzelf betekent. De inhoud van de workshops/lesprogramma's is elk jaar anders en goed aan te passen op het curriculum en de wensen van de school.  

MBO 

Veel aspecten aan het organiseren van een kunstfestival zijn te liëren aan het MBO, zoals decorbouwen, hospitality en (theater)techniek. Het Holland Festival wil MBO-studenten betrekken bij de kunstenaars door hen meer inzicht te geven in de werkwijze van het festival en zich te laten inspireren door de grote en uiteenlopende producties. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten die een kijkje voor én achter de schermen geven, van rondleidingen tot aan verdiepende opdrachten en meeloopdagen. Ook bieden we elk jaar verschillende inspirerende en leerzame stageplaatsen aan.