The Beach

The Beach biedt kinderen en jongeren creatieve maak- en leeromgevingen die verbonden zijn met hun leefomgeving. Zo willen we hun kansen op een mooie toekomst vergroten en de kinderen/jongeren - voor een op hen waardevolle manier - betrekken bij hun buurt.

Vanuit lokale hubs maken we programma’s die laagdrempelig en dichtbij zijn. Door eerst veilige omgevingen te maken kunnen we een uitdagend programma bieden waar deelnemers leren ontwerpen en ontwerpend leren. Kinderen en jongeren ervaren er dat ze onderdeel zijn van een participerende samenleving, dat ze invloed kunnen hebben op hun eigen leefomgeving.

Kinderen en jongeren leren ontwerpen & maken. Met kunstenaars en ontwerpers werken ze aan thema's die zij belangrijk vinden. Ze ontwikkelen maakvaardigheden als schilderen, tekenen, bouwen, 3D-printen, film en fotografie. De kinderen en jongeren leren zelf creëren, kritisch denken, samenwerken, problemen oplossen en ontwikkelen hun creatieve talent.