Frisse Oren

Frisse Oren maakt muziekvoorstellingen voor kinderen van 6 maanden t/m 6 jaar. Het muzikale, het fysieke en het theatrale spel van de spelers van Frisse Oren smelt samen tot een unieke vorm die de verbeelding en de verwondering bij de jonge kinderen prikkelt. Onze voorstellingen zijn op maat gemaakt, non-verbaal en worden gespeeld dicht op en in contact met het publiek. Dat maakt ze toegankelijk voor alle jonge kinderen, het speciaal onderwijs ouders en grootouders, van welke culturele achtergrond dan ook.

HEBBES (hele school, PO & SO)
Frisse Oren presenteert in coproductie met WIRWAR Producties: HEBBES 4+
Een acrobatische muziekvoorstelling over de zekerheid van vasthouden en het avontuur van loslaten

Ken je dat? Dat je iets kwijt bent en niet weet waar je het hebt gelaten? En heb je ook weleens het gevoel dat je iets kwijt bent, maar je weet niet wát? Dat het leek alsof je iets beet had, alsof je het vast kon houden, maar dat het toch door je vingers is geglipt?

© Ayla Maagdenberg

HEBBES is woordeloos, uniek en spectaculair bewegingstheater voor iedereen van 4 tot 104 jaar. Twee acrobaten van circustheater gezelschap WIRWAR Producties en twee musici van muziektheatercollectief Frisse Oren slaan de handen ineen voor deze acrobatische muziekvoorstelling. Over de zekerheid van vasthouden en het avontuur van loslaten. Geschikt voor de groepen 1 t/m 8.


LUNA (PO & SO, groep 1 + 2)

In Luna brengt Frisse Oren de maan even dichtbij. Op inventieve wijze creëert slagwerker Yung-Tuan Ku met een grote trom en een projectiescherm haar eigen maanlandschap en komen we er eindelijk achter wat die donkere vlekken zijn op de maan, wie er rondkruipen en wat er zo rommelt en ritselt.

©Moon Saris
Luna is een tekstloze slagwerkvoorstelling waarin live gespeelde muziek het magische beeld schept. Geschikt voor groep 1 en 2.

‘Voor het jonge publiek is het een half uurtje vrij fantaseren en associëren op de muziek en de beelden die Yung-Tuan Ku aanbiedt.’ – Theaterkrant

STREK (PO & SO, groep 1 t/m 3)
Strek is een muzikaal spel van vier musici in een strakke en rechte wereld. Waar van alles wordt opgetrokken en afgebroken, scherp afgesteld en keurig opgeruimd. Het lijkt wel een muzikale bouwplaats. Alles gaat hier netjes rechtdoor. Strikt binnen de lijntjes. Nou ja… Meestal dan…

©Moon Saris
Een tekstloze muziekvoorstelling voor groep 1, 2 en 3. Over rechtdoor gaan of afslaan, je aanpassen of je eigen weg gaan….

STAPEL (VVE & SO)

©Moon Saris

Stapel is een tekstloze muziekvoorstelling over ontdekken, bouwen en afbreken. Met blokken en bouwstenen als percussie-instrumenten en een harp als de hoogste toren. Een intuïtief spel met de zwaartekracht en een speelse ontdekkingstocht vol muzikale bouwstenen.”

"Het is lastig om artiesten te vinden die kunnen aansluiten bij onze leerlingen. Jullie muzikanten konden dat wel door de rust en de uitstraling die ze hebben. De voorstelling Stapel sluit perfect aan bij onze doelgroep: meervoudig beperkte kinderen met een ontwikkelleeftijd van 1-2 en 2-3 jaar. Zij zijn veelal gericht op geluid. De rust waarmee Stapel opgebouwd wordt en de tijdspanne is heel erg passend. De musici zijn goed op de kinderen ingespeeld en reageren adequaat. Van ouders kregen we ook mooie reacties. Die zagen op de foto's die we met hen deelden hoe hun kinderen genoten." - Maaike Simons, mytylschool Den Bosch