Discussiëren Kun Je Leren

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) is in 2007 opgericht en gaat verder in haar missie:

DKJL IS EEN EFFECTIEVE BURGERSCHAPS METHODE VOOR PRIMAIR ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS.

PRAAT EROVER, MAAK CONTACT, DOORBREEK TABOES, BESPREEK VOOROORDELEN.

DKJL gaat uit van de gedachte dat een meningsverschil niet hoeft te leiden tot een conflict en dat discussievaardigheden belangrijk én leuk zijn om te leren. DKJL begeeft zich op het snijvlak van debat, discussie en dialoog. We organiseren masterclasses en eigentijdse ontmoetingen. Daarmee versterken we de mondelinge taal, burgerschaps- en sociaal emotionele competenties. We bieden een nieuwe generatie een podium om hun stem te laten horen. Het geeft volwassenen inzicht in hun denken.

DKJL leert kinderen en jongeren (po, vo en mbo) om te zeggen wat ze denken en om hun mening te onderbouwen. Onze burgerschapsmethode is bewezen effectief. Kinderen kunnen beter omgaan met verschillen. Vooroordelen nemen af. De effecten zijn blijvend.

Bekijk hier een voorbeeld van een slotevenement op het basisonderwijs.

Bekijk hier een voorbeeld van een slotevenement op het voortgezet onderwijs.

Bekijk hier een voorbeeld van een slotevenement op het MBO.