Taalvorming

Taalvorming helpt leerkrachten om creatief en betekenisvol met taal te werken, binnen hun onderwijsprogramma. De methodiek die we daarvoor gebruiken is de door onszelf ontwikkelde taalronde. In een taalronde speelt de eigen ervaring van leerlingen een grote rol. Iedereen doet dagelijks ervaringen op en leerlingen willen die ervaringen graag delen. Vertellen, luisteren, tekenen, schrijven en lezen over hoe het bij jou en bij je klasgenoten precies ging, zorgt voor een grote betrokkenheid. De nadruk ligt hierbij op de inhoud; op het jezelf leren uitdrukken.

Taalvorming werkt altijd op maat. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen we passende aanpakken en trajecten. Daarbij kiest de school welke accenten worden gelegd: taal en beeldende vorming, taal en muziek of bijvoorbeeld het ondersteunen van thema-onderwijs.

Daarnaast initiëren we innovatieve cultuur-educatieve projecten, in samenwerking met partners en met steun van fondsen.

Voorbeelden van projecten en samenwerkingen zijn:

Werken met Taalvorming zorgt voor verbondenheid, tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en in lerarenteams. We leggen verbindingen tussen cultuureducatie, taalonderwijs, sociaal-emotionele vaardigheden en wereldoriëntatie.