Theater Mier

Teaser_V3

Theater Mier speelt humoristisch fysiek theater voor kinderen.

Theater in de klas.

Mier wil de emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren. We hebben twee programma’s waarmee we de gehele basisschool kunnen bedienen. De acteurs/begeleiders passen de workshop en het interactieve gedeelte aan aan de groep waarmee ze werken. Voor beide programma’s geld dat we werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen maar we leveren ook goed theater gebracht door inspirerende acteurs die naast Theater Mier in het reguliere theater werken. Voor beide programma’s geld dat we werken in de klas van de groep. De acteurs spelen doorheen het gehele lokaal. 

Programma's van Theater Mier:

Is er dan niemand boos? gaat over emoties met woede in de hoofdrol.

naar het gelijknamige boek van Toon Tellegen. De acteurs spelen drie verhaaltjes uit het boek en vier rollen met zijn tweeën, Mier, Pad, Spitsmuis en Eekhoorn. Zo is Pad boos en Mier legt hem uit wat hij met zijn boosheid kan doen. Hij kan hem wegblazen, verpulveren, er een muur omheen bouwen, verstoppen verschrompelen hem oververven in een andere kleur of er een dansje mee doen. Wat gaat Pad doen en wat verandert er dan? En is Spitsmuis boos op Eekhoorn omdat die maar niet boor op hem wil worden? Na de voorstelling is er een workshop waarin het gaat over wat de kinderen gezien hebben en ook gaan de acteurs aandacht geven aan de eigen emoties van de kinderen. Ben je wel eens boos? Hoe ziet dat er dan uit? Wat heb je dan nodig? Middels theateroefeningen blijft deze workshop heel actief en afhankelijk van de leeftijd gaan ze meer het spel in of meer reflectief werken. De kinderen zien dingen van elkaar die ze zich niet eerder bewust waren en dat zorgt voor meer begrip.

Groep 1-2, 3, 4.

Tijdsduur ca 60 a 75 minuten.

Nieuw in de klas: Teunis!  gaat over bijzonder zijn.

Een jong olifantenkind, onder de hoede van een begeleider, is op zoek gaat naar een klas die hem accepteert. Teunis is een vrolijke olifant maar het bezeert hem toch als hij niet mee mag doen. De klas moet erg lachen om Teunis en gaat, onder begeleiding van de acteurs, een bewustwordingsproces door met behulp van de communicatietechniek Deep Democracy. Er komen vragen langs als: Willen wij Teunis in de klas, hij is wel grappig maar zo groot en raar? Zou er dan iets moeten veranderen? En naar zichzelf toe: Voel ik mij wel eens als een Teunis? Kan ik eigenlijk mijzelf zijn in de klas? Dit programma maakt de kinderen empathischer naar elkaar en bewuster van hun eigenheid. 

Groep 5 , 6, 7 ,8.

Tijdsduur ca 75 minuten

Prijsindicatie voor beide programma's :  276- 310 euro per groep

Voor meer informatie bezoek onze website, stuur een mail of bel ons.