Van Gogh Museum

Leer Vincent kennen in het Van Gogh Museum, tijdens een gastles, of met gratis online lesmateriaal!

Ik denk dat er kinderen zouden zijn die kunstenaar zouden worden, als ze maar mooie dingen zagen,’ schreef Vincent van Gogh in 1889. Logisch dus, dat het Van Gogh Museum wil dat elke leerling Vincent van Gogh kan leren kennen!

Volg de links en ontdek ons aanbod voor een schoolbezoek aan het museum, gratis gastlessen in het basisonderwijs of gratis lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. We doen ons best met samenhangend (en waar mogelijk vakoverstijgend) aanbod met veel verschillende werkvormen, zowel in het museum als op locatie en online. En daarbij gaat het natuurlijk over de beroemde kunstenaar en zijn werk, maar ook over o.a. doorzetten en zoeken naar waar jij zelf goed in bent.

Vragen of verzoeken? Stuur ons gerust een bericht. Als we het bijtijds weten, kijken we graag wat we kunnen doen.

Tot ziens, op school of in het Van Gogh Museum!