de Kunstbrigade op School - dans in het basisonderwijs

De Kunstbrigade brengt dans de school binnen!  De Kunstbrigade op School bestaat uit 3 vakdocenten die alle drie hun sporen hebben verdiend binnen het dans- en theater werkveld, zowel binnen- als buitenschools. Ze volgden hun opleiding aan de Theaterschool : de Nel Roos balletacademie, de Kleinkunstacademie en de opleiding docent dans. Daarmee zijn ze HBO-gecertificeerd.

Sinds 2012, het jaar van onze oprichting, bieden we dansprojecten aan voor basisscholen in Amsterdam en omgeving. Van aanvankelijk veel losse dansworkshops en een enkel voorstellingsproject is ons aanbod uitgekristalliseerd naar vnl. voorstellingsprojecten met een deel of de hele school. Bij het ontstaan van veel projecten lag een verzoek van een school aan de basis. Door de jaren heen zijn onze projecten steeds verder ontwikkeld en inmiddels hebben we een aanbod dat staat als een huis. We streven er  naar om met onze projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van een school en de leerlingen middels onze dansprojecten een extra dimensie in hun beleving  van leerthema's te bieden, maar dan vanuit een muzische en kunstzinnige benadering. Een voorbeeld: in een project over de geschiedenis van de Haarlemmermeer wordt door groep 8 een Oorlogsscène verbeeldt. Onderduik, verzet en achtervolging staan hierin centraal. Voor deze leerlingen was het een intense beleving, waardoor een leerling na afloop verzuchtte: 'Nu snap ik wat er gebeurd is! Kunnen we niet vaker over geschiedenis dansen?"

Meer weten over de Kunstbrigade en ons aanbod? Bezoek onze website.